سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: چهاردهمین کنفرانس دانشجویان مهندسی عمران سراسر کشور

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

محمود نادری – دانشکده فنی و مهندسی ، دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره ) قزوین
حسین فولادی – دانشکده فنی و مهندسی ، دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره ) قزوین

چکیده:

علیرغم انجام مطالعاتی که برروی تاثیرتغییر دمابرخرابی ودوام بتن صورت گرفته است بررسیها نشان میدهدکه مقاومت بتن دردماهای مختلف مورد ارزیابی چندانی قرارنگرفته است ازانجاکه دراغلب موارد قسمت سطحی بتن است که آسیب می بیند که درزمان بهره برداری ازآن تحت تاثیردماهای بسیاربالایی قرارمیگیرد دانستن مقاومت این قسمت ازبتن دردماهای مختلف نه تنها میتواند دراطلاع ازتاثیردمابرمقاومت بتن مفیدباشد بلکه درانتخاب موارد و روشهای تعمیری آن نیزموثراست دراین مقاله نتایج بدست آمده ازتعیین مقاومت بتن دردماهای ازمنهای ۲۰تا مثبت ۷۰ درجه سانتیگرادازائه گردیده است که میتوان بااین اطلاعات عملکردمرکب بتن و تعمیرهای انجام شده برروی آن نیز مورد ارزیابی قرارگیرد .