سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی مس

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

بهادر ابول پور – دانشجوی کارشناسی ارشدمهندسی شیمی عضو انجمن پژوهشگران جوان دانشگاه ش
محمدمهدی افصحی – استادیار بخش مهندسی شیمی دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده:

نفوذ و واکنش گاز هیدروژن در قرصی متشکل از ذرات سولفید مس و اهک رفتاری پیچیده دارد دراین کار یک مدل ریاضی جهت شبیه سازی واکنش گاز – جامد متوالی احیا هیدروژنی سولفید مس درمجاورت اهک ارائه شده است که در آن تاثیر تغییرات ساختاری قرص و واکنشهای غیرهمدما لحاظ شده است دراین مدل معادلاتموازنه جرم و انرژی جهت بدست اوردن توزیع غلظت و دما درون قرص بصورت توابعی از زمان و مکان حل شده اند و از مدل گاز الوده جهته تشریح نفوذ گاز در درون قرص استفاده شده است در نهایت نتایج حاصل از پیش بینی مدل با نتایج حاصل از مدلسازی فاقد اثر تغییر ساختار و تغییر دما در قرص و نیز با داده های تجربی مقایسه شده است لحاظ کردن این تغییرات در مدلسازی بهبودنسبی نتایج را به همراه داشت.