سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: چهارمین کنفرانس شکل دهی فلزات و مواد ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

امیر حنایی – کارشناس،دانشکده مهندسی و علم مواد- دانشگاه صنعتی شریف
محسن کاظمی نژاد – استادیار،دانشکده مهندسی و علم مواد- دانشگاه صنعتی شریف
پرویز پورکارنسودی – کارشناس آزمایشگاه-دانشکده مهندسی و علم مواد- دانشگاه صنعتی شریف

چکیده:

از آنجایی که فرآیند پارگی حین تصادفات اتومبیل و کشتی ها رخ میدهد، میزان انرژی جذب شده توسط بدنه آنها از اهمیت خاصی در راستای کاهش خسارات برخوردار است. لذا در این پروژه سعی در بررسی تاثیر پارامترهای تغییر شکل و دمای آنیل بر نیرو و انرژی پارگی یک نوع ورق آلیاژی آلومینیوم AA5152 گردیده است. برای انجام آزمایش، ورق ها ابتدا در کاهش ضخامت های مختلف، نورد و پس از آن در ماهای مختلف آنیل شدند. در انتها، جهت انجام تست پارگی نمونه ها توسط گوه با زاویه های متفاوت تحت برش قرار گرفتند. نمودارهای نیرو-جابجایی بدست آمده از فرآیند پارگی با یکدیگر مقایسه گردیدند. همچنین تاثیر پارامترهای تغییر شکل و دمای آنیل بر منحنی نیرو-جابجایی و میزان انرژی جذب شده حین فرآیند پارگی بررسی گردید. برای درک بهتر خواص مکانیکی آزمایش سختی و متالوگرافی روی نمونه ها صورت پذیرفت. با توجه به نتایج حاصله مشخص گردید در نمونه های بدون آنیل، هر چه ضخامت کاهش یابد، انرژی جذب شده ابتدا افزایش و سپس کاهش می یابد، اما در نمونه های آنیل شده، جذب انرژی روند نزولی دارد. همچنین مشاهده شد با افزایش دمای آنیل، در اکثر نمونه ها یک روند کاهشی و سپس افزایشی در جذب انرژی وجود دارد. توجیه این رفتار ها با توجه به تاثیر دو عامل استحکام و ضخامت بر جذب انرژی ورق صورت گرفت.