سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: چهارمین کنفرانس شکل دهی فلزات و مواد ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

هادی قاسمی نانسا – دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشکده مهندسی متالورژی و مواد پردیس دانشکده
حسن شیرازی – کارشناس ارشد، دانشکده مهندسی متالورژی و مواد پردیس دانشکده های فنی د
محمود نیلی احمدآبادی – استاد دانشکده متالورژی و مواد پردیس دانشکده های فنی دانشگاه تهران

چکیده:

فولادهای مارتنزیتی نیکل – منگنزدار خانواده ای از فولادهای فوق مستحکم مارتنزیتی هستند که قابلیت پیر سازی دارند اما بعد از پیرسازی دچار تردی و شکست مرزدانه ای می شوند. تحقیقات نشان داده است که تغییر شکل پلاستیکی سنگین یکی از روش های بهبود خواص مکانیکی در این فولادهاست. در این تحقیق تولید سیم فولاد ماراجینگ Fe-10Ni-7Mn با استفاده از نورد سنگین و کشش سیم، به عنوان یکی از روش های اعمال تغییر شکل شدید مورد استفاده قرار گرفت. میزان کل کرنش اعمال شده بر روی نمونه بعد از نورد و کشش سیم به میزان ε = ۷/۰۰ بود. عملیات پیرسازی در دمای ۷۵۳K و به مدت زمان ۱۵min انجام شد. خواص مکانیکی آلیاژ بعد از تغییر شکل پلاستیکی شدید و پیرسازی مورد بررسی قرار گرفت . نتایج نشان می دهد که خواص مکانیکی در مقایسه با حالت آنیل بهبود یافته است. استحکام و درصد ازدیاد طول این آلیاژ به ترتیب ۲۵۳۹Mpa و ۷/۱% اندازه گیری شد.