سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سومین همایش ملی نساجی و پوشاک

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

علیرضا فلاح نژاد – دانشگاه آزاد اسلامی _واحد یزد_باشگاه پژوهشگران جوان

چکیده:

ریسندگی چرخانه ای یکی ازموفقترین و مقبول ترین سیستمهای ریسندگی در میان همه سیستمهای ریسندگی می باشد بدیهی است که تغییر تنظیمات قسمتهای مختلف هر سیستم ریسندگی برروی کیفیت نخ حاصل از آن تاثیر گذار است دراین بررسی به تغییر قطر روتور، سرعت روتور و سرعت چرخانه پرداخته شده و به بررسی اثر هرکدام برروی خصوصیات نخ پرداخته شده است با افزایش سرعت زننده، میانگین طول الیاف استحکام و ازدیاد طول نخ کاهش و درصد پارگی الیاف افزایش می یابد. افزایش سرعت زننده شاخص کیفی نخ YQI نایکنواختی و مجموع تعدادن قاط نازک کلفت و نپ ها را کاهش میدهد با افزایش سرعت چرخانه ازدیاد طول نخ برای همه قطرها کاهش می یابد افزایش سرعت چرخانه یا کاهش قطر آن در همه سرعتها منجر به افزایش تعداد الیاف دورپیچ می گردد.