سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی بهسازی و مقاوم سازی ایران

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

محمدجواد فدایی – استادیار بخش عمران، دانشگاه شهید باهنر کرمان
بهزاد بیات – کارشناسی ارشد سازه، دانشگاه شهید باهنر، کرمان

چکیده:

با وقوع زلزله های تلخ اخیر، واقف شدن بر برخی اجراهای ضعیف و منسوخ در ایرانبالا رفتن تجارب متخصصین و پیشرفت علم، تدوین ویرایش سوم آیین نامه ضروری می نمود. در این مقاله مدلهای زیادی از سازه های بتنی با سیستم های قاب خمشی که در ایران بسیار رایج است. به کمک نرم افزارهای محاسبات (SAP , ETABS) و با دقت بالایی ایجاد، و با رسم منحنی های مقایسه ای لزوم و نحوه ی بهسازی لرزه ای در این سازه ها بصورت کاملاً کاربردی بررسی شده است. در این مقاله خروجی های تحلیل، طراحی و ضوابط کنترل سازه، مانند تغییر مکان نسبی طبقات مقایسه شده و نتایج قابل توجهی را ارائه نموده است. در پایان با توجه به اختلافهای دو ویرایش آئین نامه ۲۸۰۰ و متناسب با علم بهسازی روز و روشهای برای بهسازی لرزه ای سازه های بتنی با قاب خمشی ارائه شده که این روشها می توانند تا حد زیادی در کنترل تغییر مکان نسبی ، افزایش شکل پذیری و اتلاف انرژی سازه ها موثر باشند.