سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: دهمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

مهرداد نعیمی – کارشناس ارشد شناسایی و انتخاب مواد دانشکده مواد دانشگاه صنعتی اصفهان
فتح اله کریم زاده – استادیار دانشکده مواد دانشگاه صنعتی اصفهان
علی شفیعی – استادیار دانشکده مواد
احمد تحویلیان – کارشناس ارشد مهندسی مواد

چکیده:

دراین تحقیق تاثیر عملیات حرارتی T6 برخواص منطقه جوش مورد بررسی قرارگرفته است بدین منظور ابتدا پس از تهیه شمش ریختگی الیاژ A356 فرایند جوشکاری GTAW با حرارت ورودی ۷۹۰J-mm-1 شدت جریان ۱۲۵ آمپر AC ولتاژی ۲۰-۱۸ ولت، سرعت جوشکاری ۳mm-s-1 با و استفاده از سیم جوش ER4043با قطر ۲/۴ میلی متر برروی نمونه ها اعمال گردید در ادامه بررسی های ساختاری و ارزیابی های مکانیکی شامل سختی سنجی و ازمایش کشش برروی مناطق مختلف حاصل از فرایند جوشکاری شامل BM,PMZ,HAZ,FZ انجام گرفت. نتایج بررسی ها نشان داد که پس از عملیات حرارتی T6 ذرات یوتکتیک تبدیل به ذرات سیلیسیم کروی شکلی شده که بصورت یکنواخت در ساختار پراکنده شدهاند لذا ناحیه جوش نمونه هایی که پس از عملیات جوشکاری تحت عملیات حرارتی T6 قرارگرفته اند نسبت به نمونه هایی که پس از جوشکاری تحت عملیات حرارتی T6 قرار نگرفته اند از سختی و ساختار یکنواخت تری برخوردار هستند که بهعلاوه اینکه این نمونه ها از خواص کششی مطلوب تری برخوردار هستند.