سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: یازدهمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

حسن عبدوس – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی مواد، دانشکده مکانیک دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
امیر رضا شاهانی – دانشیار، سرپرست آزمایشگاه تحقیقاتی مکانیک شکست، دانشکده مکانیک دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
حمید خرسند – استادیار گروه مهندسی مواد، دانشکده مکانیک دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

چکیده:

امروزه مزایای منحصربفرد پودر سبب گردیده که کاربرد این فرآیند در تولید انواع قطعات صنعتی گسترش چشمگیری یابد. بررسی ها نشان می دهند که مهمترین عامل شکست در قطعاتفولادی متالورژی پودر که تحت بارگذاریهای مکانیکی قرار دارند، وقوع پدیده خستگی می باشد.در تحقیق حاضر اثر تنش متوسط، بعنوان مهمترین پارامتر بارگذاری، بر رفتار خستگی فولاد با باندهای نفوذی Distaloy AE، مورد ارزیابی قرار گرفته است، بدین منظور نمونه های استاندارد متالورژی پودر از جنس فولاد مذکور، محتوی دو مقدار مختلف کربن، در سه میزان تنش متوسط تحت آزمون خستگی محوری قرار رگفتند. بررسی نتایج حاصل از آزمایات خستگی، نمودارهای مربوط و مقایسه از آن تخمین حد خستگی محوری این فولاد در شرایط تنش میانگین غیر صوفر مقدور می گردد. در نهایت نتایج تجربی این تحقیق در معیارهای معتبر و مطرح در تئوری خستگی مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفته است.