سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: دومین همایش ملی عملیات حرارتی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

حمید ناظمی – عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر مجلسی
مهدی عسکری –
مهدی فیضمندان –
امید مهاجر –

چکیده:

در این تحقیق یک نمونه ورق فولاد ساده کربنی ابتدا تحت ۷۰% نورد سرد قرار گرفت. عملیات حرارتی تبلور مجدد در دو حالت بدون بارگذاری و بارگذاری انجام شد. آزمایش ها در زمان و بار ثابت (در حالت بارگذاری شده) و در سه جهت بارگذاری شامل بارگذاری در راستای نورد، عمود بر راستای نورد و بارگذاری در زاویه ۴۵ درجه نسبت به راستای نورد و در هشت دما از دمای ۳۰۰ درجه سانتیگراد تا ۶۵۰ درجه سانتیگراد با فواصل دمایی ۵۰ درجه انجام گرفت و در پایان نمونه ها جهت تعیین دمای تبلور مجدد مورد سختی سنجی قرار گرفتند.
با مشاهده نتایج بدست آمده و مقایسه آنها با یکدیگر مشخص گردید که نمونه های بارگذاری شده نسبت به نمونه های بدون بارگذاری در شرایط یکسان عملیات حرارتی، در دمای پایین تری متلور شده اند. در میان زوایای اعمال تنش بویژه بهترین نتیجه در زاویه بارگذاری ۴۵ درجه بدست آمد و فرایند تبلور مجدد در این نمونه در دمای ۳۵۰ درجه سانتیگراد آغاز گردید که اختلاف فاحشی را نسبت به سایر نمونه ها نشان می داد. بررسی نتایج حاصل از آزمون سختی سنجی نشان داد که دمای آغاز تبلور مجدد برای نمونه های بارگذاری شده در تمام جهات بارگذاری کمتر از دمای آغاز تبلور در نمونه بدون بارگذاری بوده است.