سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: هفتمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

فهمیه شاهین نیا – دانشگاه صنعتی اصفهان
عبدالمجید رضایی – دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:

به منظور بررسی تاثیر تنوع آللی زیر واحدهیا گلوتئین با وزن ملکولی بالا بر خصوصیات مرتبط با کیفیت نانوایی ۱۴۵ ژنوتیپ از لاین های اصلاحی و ارقام زراعی و بومی گندم مورد بررسی قرار گرفت. برای شناسایی زیر واحدهای گلوتئین با وزن مولکولی بالا از روش الکتروفروز ژل پلی اکریل آمید در حضور SDS استفاده شد.