سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: هشتمین همایش ملی بهداشت محیط

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

سید مهدی رضوی روحانی – گروه بهداشت مواد غذایی دانشگاه ارومیه
سمیه بیات – گروه بهداشت مواد غذایی دانشگاه ارومیه
علی اصغر پور میرزا – گروه اصلاح نژاد دانشگاه ارومیه

چکیده:

چون اثر ضد باکتریایی لاکتات سدیم علاوه بر اثر جذب رطوبت و طعم دهندگی آن بر روی پاره ای از میکروارگانیسمها مشخص شده است، در این مطالعه اثر متقابل ضد میکروبی لاکتات سدیم ( ۰ و ۲/۵ و ۴/۵ درصد) و میزان درجه حرارت در بقایای سالمونلاتیفی موریوم ۱۳۷۰ ، RTCC ، که به گوشت گاو بدون چرخ ! چرخ کرده تلقیح شده بود ، انجام گرفت. برای اندازه گیری اندیس ( D value ) ، نمونه ها در حمام اب گرم با حرارتهای ۶۰ و ۶۵ و ۷۰ و ۷۵ درجه سانتی گراد غوطه ور گردیدند. بررسیهای آماری با استفاده از طرح دو فاکتوریل کاملا تصادفی وتست دانکن انجام گرفت. نتایج نشان م ! ۷۴۰ دهد که حرارت بطور معنی داری در اندیس D سالمونلاتیفی موریوم در گوشت چرخ کرده بدون چربی موثر است ( ۰٫۰۵ > P ) اثر لاکتات سدیم به تنهایی معنی دار نبود ( ۰٫۰۵ < P ) اثر متقابل درجه حرارت و لامتات سدیم فقط در ۷۰ و ۷۵ درجه سانتی گراد اثر داشت ( ۰٫۰۵ > P ) ردر حالی که این اثر در ۶۰ و ۶۵ درجه سانتی گراد مشاهده نگردید . ( ۰٫۰۵ < P )