سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: چهارمین همایش مراکز تحقیق و توسعه صنایع و معادن

تعداد صفحات: ۱۹

نویسنده(ها):

مجید تلوحسینی – دانشگاه صنعتی امیرکبیر، دانشکده مهندسی نساجی، تهران
محمدرضا مجتهدی – دانشگاه صنعتی امیرکبیر، دانشکده مهندسی نساجی، تهران
محمدعلی توانایی – شرکت الیاف، واحد کنترل کیفیت ، تهران

چکیده:

نخهای صنعتی یکی از محصولات صنایع نساجی می باشد که امروزه کاربردهای زیادیپیدا کرده است. از جمله کاربردهای اینگونه نخها، بافت تورهای ماهیگیری می باشد. نخ فیلامنتی پلی آمید ۶ با استحکام نسبتا زیاد یکی از محصولات شرکت الیاف ایران میباشد که دربافت این قبیل تورها مصرف می شود.
در فرایند تولید نخهای فیلامنتی، عملیات کشش یک مرحله ای و با نسبت کشش زیادتر از نخهای مورد مصرف در صنایع نساجی اعمال می گردد. این روش سبب ایجادپارگی، کاهش راندمان نخ درجه یک و افت کیفی برخی از خصوصیات فیزیکی می شود. به این منظور در این تحقیق، نسبت کشش به صورتهای مختلف در کشش دو مرحله ای توزیع شده و ساختار نخ های حاصله در هر مرحله (مانند دانسیته، آرایش یافتگی، آنالیز حرارتی و…) و خواص فیزیکی آنها (مانند استحکام،مدول اولیه ، ازدیاد طول تا حد پارگی، جمع شدگی و …) مورد اندازه گیری و ارزیابی قرار گرفت و در پایان شرایط بهینه جهت نیل به بهترینخصوصیات ساختاری و فیزیکی نسبت به شرایط عادی عملیات کشش، مورد بررسی قرار گرفت.
در پایان با توجه به نتایج حاصله از دو بخش این تحقیق شرای بهینه جهت نیل به بهترین خصوصیات ساختاری و فیزیکی نسبت به شرایط عادی عملیات کشش، تعیین گردید.