سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سومین همایش ملی نساجی و پوشاک

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

مینا عباسی پور – دانشجوی کارشناسی ارشد شیمی نساجی و علوم الیاف_دانشکده مهندسی نساجی_د
محمد میر جلیلی – استادیار،عضو هیات علمی دانشکده مهندسی نساجی _دانشگاه آزاد اسلامی واح
رامین خواجوی – استاد یار،عضو هیات علمی دانشکده مهندسی نساجی،دانشگاه آزاد اسلامی ته
محمد مهدی مجیدی – مربی،عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی نساجی،دانشگاه آزاد اسلامی یزد

چکیده:

منسوجات بستر مناسبی برای رشد میکروارگانیسم ها مخصوصا در رطوبت ودمای مناسب در هنگام تماس با بدن هستند اخیرا به علت افزایش نگرانی عمومی درمورد بهداشت تحقیقات زیادی برروی خواص ضدمیکروبی پارچه انجام شده است پوشش نانو برروی سطح منسوجات پوشاک و پارچه به انها خصوصیاتی مانند محافظت در برابر اشعه ماورا بنفش ضد باکتری کردن و خود تمیز شوندگی می دهد به دلیل احتمال اثرات مضر و یا سمی از عوامل ضد میکروبی استفاده از نانوذرات غیرالی و نانوکامپوزیت یک جایگزین خوب محسوب میشود با توجه به افزایش مقاومت باکتری در برابر انتی بیوتیک ها تحقیقات برروی اثرات ضدمیکروبی نانوکامپوزیت اکسید فلزی افزایش پیدا کرده است دراین مقاله محلول ابی کیتوزان/ نقره/ اکسید روی از کیتوزان و نانو نقره و نانواکسید روی تهیه شد و خصوصیات ضد باکتری آن در مقابل باکتری اشرشیاکولی مورد بررسی قرارگرفت.