سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: پنجمین کنفرانس بین المللی مدیریت

تعداد صفحات: ۱۶

نویسنده(ها):

دکترمهران سپهری – دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف
دکتر علی کرمانشاه – دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف
رامتین دوانلو – دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف

چکیده:

برنامه ریزی استراتژیک سیستم های اطلاعاتی یک پروژه یا مجموعه فعالیت مستمر برای تعیین اولویت های سرمایه گذاری و توسعه سیستم های اطلاعاتی در سازمان ها است. انتخاب یک رویکرد مناسب برای انجام اینکار همواره به عنوان یکی از مهمترین عوامل موفقیت این برنامه ها مطرح بوده است. در ادبیات رویکردهای زیاد و متفاوتی برای برنامه ریزی استراتژیک سیستم های اطلاعاتی در سازمانی ها تجربه شده است. در تحقیقات بسیاری در مورد عوامل خارجی موثر بر ومفقیت این رویکردها مانند تعهد مدیریت ارشد، عدم قطعیت در محیط و میزان تمرکز سازمانی انجام شده است. هرچند، تاثیر عامل تکنولوژی به عنوان یکی از ابعاد مهم محتوایی سازمان در موفقیت رویکردهای مذکور تا بحال مورد بررسی قرار نگرفته است. در این مطالعه، ابتدا میزان اثربخشی رویکردهای مختلف با توجه به تکنولوژی سازمان مورد بررسی قرار می گیرد. سپس مشخصات رویکردهایی که پتانسیلبیشتری برای موفقیت با توجه به تکنولوژی مشخصی دارند، بررسی می شوند. اطلاعات دریافت شده از مدیران تکنولوژی اطلاعات ۶۸ شرکت بزرگ در صنایع مختلف مبنای تحلیل های آماری در این تحقیق بوده است.