سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: نهمین کنفرانس ماده چگال

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

معصومه یارمحمدی سطری – گروه فیزیک، دانشکده علوم، دانشگاه اصفهان
مرتضی مظفری – گروه فیزیک، دانشکده علوم، دانشگاه اصفهان
جمشید عمیقیان – گروه فیزیک، دانشکده علوم، دانشگاه اصفهان
زهرا ابوعلی زاده – گروه فیزیک، دانشکده علوم، دانشگاه اصفهان

چکیده:

در این پژوهش گارنت ایتریوم آهن (YIG) نانوساختار با فرمول شیمیایی Y3Fe5O12 و جانشانی شده ی آن با بیسموت ( Bi-YIG) با فرمول شیمیایی Bi0.5Y2.5Fe5O12 به روش سل- ژل در اسید سیتریک تهیه شد. برای دست یابی به پودرهای مورد نظر، ژل مربوط به هر ماده تهیه و در دماهای گوناگون پخته شد تا کمینه ی دمای لازم برای تک فاز شدن هر ماده به دست آید. شناسایی فازهای به دست آمده با روش پراش سنجی پرتوی ایکس انجام و تاثیر جانشانی بیسموت بر ثابت شبکه بررسی شد. دمای کوری نمونه ها اندازه گیری شد و نتایج بیانگر افزایش دمای کوری با جانشانی بیسموت است. افزایش دمای کوری بر اساس افزایش قدرت برهم کنش مناطیسی +Fe3+-O2–Fe3 بحث شده است.