سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: کنفرانس فیزیک ایران ۱۳۸۵

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

حسین جوانمرد – آزمایشگاه تحقیقاتی مغناطیس (MRL) ، دانشکده فیزیک، دانشگاه صنعتی شریف،ته
صمد بازرگان – آزمایشگاه تحقیقاتی مغناطیس (MRL) ، دانشکده فیزیک، دانشگاه صنعتی شریف،ته
محمد اخوان – آزمایشگاه تحقیقاتی مغناطیس (MRL) ، دانشکده فیزیک، دانشگاه صنعتی شریف،ته

چکیده:

خواص الکتریکی و مغناطیسی ترکیبات GdBa2Cu3-xVxO7-δ با آلایشهای ) ) x=0,0.05,0.1,0.15,0.2,0.3 بررسی شده است . با افزایش آلاییدگی ، دمای می رسد . تغییرات مقاومت الکتریکی نمونه با دما و تاثیر x=0.3 به ازای ۲۶٫۳۵ به دمای x=0 به ازای ۸۵٫۸۲ گذار نمونه ها به شدت کاهش می یابد و از دمای میدان مغناطیسی بر روی آن از جمله مواردی است که مورد بررسی قرار گرفته است