سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: نوزدهمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

محمد هجری – برق منطقه ای آذربایجان،دانشگاه صنعتی شریف ایران
حسین مختاری – دانشگاه صنعتی شریف ایران

چکیده:

برای صنایع فولاد عملکرد بهینه و با راندمان بالا در درجه اول اهمیت قرار دارد . با این دید هر گونه سرمایه گذاری در سیستم تغذیه قدرت کوره همیشه به عنوان یک هزینه اضافی تلقی شده است . از جمله این موارد می توان به نصب ادوات جبران راکتیو و اصلاح کیفیت توان از قبیل SVC اشاره کرد . در این مقاله اثرات جبران موازی دینامیک توسط جبرانساز ایستای توان راکتیو (SVC) برای صنایع فولاد از نقطه نظر پارامترهایی از قبیل تاثیر بر فرایند تولید، مصرف الکترود کوره و مصرف ماده نسوز دیواره آن در شرایط کاری مختلف جریان ثابت، توان ثابت و ولتاژ قوس ثابت مورد بررسی قرار گرفته و نشان داده شده که این اقدام در برگیرنده منافعی برای خود کوره نیز است . برای این منظور معادلات حاکم بر مدار الکتریکی کوره در حوزه فازوری و در حالت سه فازنامتقارن استخراج و با استفاده از نرم افزار MATLAB تاثیر جبرانسازهای راکتیو بر روی مشخصه های کاری کوره شبیه سازی شده است .