سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: پانزدهیمن کنفرانس مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

فرشید دارابی – دانشکده مهندسی برق – دانشگاه صنعتی امیرکبیر، قطب علمی قدرت، تهران – ای
مهرداد عابدی – دانشکده مهندسی برق – دانشگاه صنعتی امیرکبیر، قطب علمی قدرت، تهران – ای
رضا نوروزیان – دانشکده مهندسی برق – دانشگاه صنعتی امیرکبیر، قطب علمی قدرت، تهران – ای

چکیده:

سیستم های انتقال باس به منظور پیوستگی در تحویل توان به بارهای بحرانی طراحی می گردند. این سیستم ها در مواردیکه منبع تغذیه اصلی (قبلی) بار دچار مشکل می شود بار را به منبع دیگری که در وضعیت بهتری قرار دارد انتقال می دهند. در طی مدتزمان انتقال وضعیت نسبی میا ولتاژ منبع قبلی و منبع دیگری تاثیر زیادی بر روی فشارهای مکانیکی وارده بر موتور که متناسب با مجذور جریان است دارد. بانک های خازنی موازی یا جبران کننده های استاتیکی توان راکتیو با بهبود این وضعیت نسبی (میان ولتاژ منبع قبلی و منبع دیگری) نقش تعیین کننده ای در کاهش مدت زمان انتقال و فشارهای مکانیکی وارده بر موتور دارند. نتایج شبیه سازی با استفاده از PSCAD/EMTDC نیز این موضوع را تایید می کند.