سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: بیست و چهارمین گردهمایی علوم زمین

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

امیر حمزوی –
محمد رنجبر –
حمیدرضا خاتمی –

چکیده:

در این تحقیق با توجه به اهمیت تر شوندگی wettability در بهره‌برداری از مخازن نفت، اثر جذب آسفالتین یکی از میادین نفتی ایران بر تر شوندگی کوارتز و کلسیت به‌عنوان نمونه‌هایی از مینرالهای مخازن ماسه سنگ و کربنات با اندازه‌گیری زاویه تماس به عنوان معیاری برای ترشوندگی بررسی می‌شود و نتایج آزمایشات نشانگر وابستگی ترشوندگی به غلظت آسفالتین حدود ۱۰٬۰۰۰ ppm و میزان نمک‌های محلول در آب می‌باشد. زاویه تماس برای کلسیت تا حدود ۹۴ درجه و برای کوارتز تا مرز ۱۰۰ درجه افزایش می‌یابد که نمایشگر تاثیر جذب آسفالتین ،می‌باشد با افزایش در صد نمک‌های محلول در فاز آبی به دلیل افزایش میزان جذب آسفالتین زاویه تماس نیز افزایش می‌یابد.