سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش منطقه ای توسعه منابع آب

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

صلاح الدین نام نیک – دانشگاه آزاد اسلامی واحدنجف اباد
مجتبی حاتمی – مدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد ابرکوه
فرهاد اصغرزاده – دانشگاه آزاد اسلامی واحدنجف اباد

چکیده:

پس از قرنها استفاده از تاسیسات بندری و دریایی همچون اسکله ها سکوهای دریایی موج شکن ها باراندازها و غیره این موضوع شناخته شده است که محیط دریایی از تمام محیطهای طبیعی خورنده تر و پیچیده تر است از عوامل موثر در خوردگی اب دریا م یتوان اکسیژن PH میزان نمک و درجه حرارت را نام برد نوع دیگری از خوردگی که درنیمه اول قرن بیستم و ارد ادبیات گردیده است خوردگی سریع ناشی از جزر و مد اب دریا است درواقع خطرناک ترین نوع خوردگی که برسازه های دریایی رخ میدهد خوردگی سریع ناشی از جزرومد ALWC می باشد بنابراین در طراحی تمام سازه های ساحلی و دریایی باید به این پدیده توجه خاص مبذول نموده و آنها را توسط سیستمهای مناسب در مقابل خوردگی حفاظت نمود. دراینمقاله به دلیل اهمیت و تازگی موضوع و اینکه در بین کدهای ملی به جز کد مربوط به سازه های دریایی موسسه استاندارد بریتانیا BS 6349-I( ( 2000 اشاره ای به این پدیده نشده است سعی براین است که برای کنترل این پدیده و پیشگیری از آن ضمن مروری بر خوردگی سازه های ساحلی و دریایی و ویژگیهای محیط دریایی بررسی اثرات پدیده خوردگی سریع ناشی از جزر و مد و روشهای پیشگیری از آن ارائه شود.