سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: کنفرانس بین المللی قنات

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

سیدطاها طباطبایی عقدا – دانشجوی کارشناسی ارشد عمران – خاک و پی دانشگاه شهید باهنر کرمان و عضو با
سیدمصطفی مرتضوی مهدی آباد – کارشناس مهندسی عمران و عضو باشگاه پژوهشگرا جوان دانشگاه آزاد

چکیده:

در کویر آب ارزش دو چندان دارد. مقنی ها برایاستخراج این طلای کویر در احجام بزرگ عملیات خاکی انجام داده اند، که در این مسیر با انواع سازندهای ژئوتکنیکی برخورد داشته اند. حفر قنات در هر کدام از این زمین ها، مستلزم به کارگیری روشهایی متناسب با نوع زمین و امکاناتموجود در همان منطقه بوده است. حفر قنوات در زمین های نرم، دارای چسبندگی کمو یا سنگیبا ساتفاده از تکنتیک های ساده حفاری امکان پذیر بوده است.
در این مقاله به بررسی شیوه های حفاری در خاک های مختلف پرداخته و شیوه های کار مقنیان در برخورد با این موارد بیان میشود.