سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: هفتمین همایش ملی صنایع دریایی ایران

تعداد صفحات: ۱۸

نویسنده(ها):

محمدرضا خدمتی – استادیار دانشکده مهندسی کشتی سازی و صنایع دریائی دانشگاه صنعتی امیرکبیر
محمدرضا زارعی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی معماری کشتی گرایش سازه، دانشکده سازی و صنایع دریایی
عباس بیات فر – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی سازه های دریایی، دانشگاه صنعتی مالک اشتر

چکیده:

سازه های آلومینیومی مورد استفاده در کاربردهای دریایی از طریقجوشکاری ساخته می شوند. واضح است که جوشکاری آثار مهمی بر روی رفتار آلیاژهای آلومینیومی دارد. در این خصوص ، میتوان به نرم شدگی این گونه از آلیاژ های در منطقه متاثر از حرارت ۴ اشاره کرد که متعاقب آن استحکام نهایی یا ظرفیت نهایی باربری آلیاژهای آلومینیومی جوش داده شده کاهش می یابد. از این رو ضروری است که طراح سازه آلومینیومی نسبت به چگونگی تاثیر فرآیند ساخت به کمک جوشکاری بر روی ویژگی های استحکام نهایی ورق های آلومینیومی درک بهتری داشته باشد. در این مقاله سعی بر آن است که تا به مطالعه و بررسی اینگونه ویژگی ها از طریق تغییر در پارامترهای مختلف مرتبط با جوشکاری ورقهای تقویت شده آلومینیومی پرداخته شود. از روش اجزای محدود غیر خطی و همچنین رابطه تجربی پیک ۵ در این راستا استفاده شود.