سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: نهمین کنگره علوم خاک ایران

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

حبیب اله بیگی – استادیار گروه خاکشناسی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهرکرد
محمدحسن بیگی – استادیار گروه خاکشناسی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهرکرد

چکیده:

خصوصیات خاک ها در مناطق خشک و نیمه خشک بیشتر تحت تاثیر مواد مادری است (۱ و ۲ )بافت، یکی از مهمترین خصوصیات فیزیکی خاک است که بر روی بسیاری از خصوصیات دیگر از جمله سرعت نفوذ، ذخیره آب و حاصلخیزی تاثیر زیادی دارد (۴ و۵ )در خاک های آهکی، آهک می تواند در اجزای مختلف خاک تجمع یافته و در کلاس بافت موثر باشد . با توجه به نقش سیمانی کننده آهک، حذف آن به عنوان یکی از پیش تیمارهای لازم برای تعیین بافت توصیه شده است (۵) با توجه به این که آهک، یکی از مواد اصلی تشکیل دهنده در خاک های آهکی بشمار می رود حذف کامل آن در اندازه گیری های معمول عملی نیست، به طوری که بر اساس اطلاعات موجود، حذف آن در آزمایشگاه های خاکشناسی کشور صورت نمی گیرد . هدف از انجام این تحقیق، بررسی تاثیر حذف آهک بر درصد اجزا و بافت خاک در تعدادی از خاک های سطحی استان های اصفهان و چهارمحال و بختیاری بوده است .