سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: همایش بین المللی ژئولیت ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

معصومه عمادی پور –
بهزاد قره یاضی –
یوسف رضایی کلج –
آزاد عمرانی –

چکیده:

تولید درونی گاز اتیلن و یا حضور بیرونی این گاز در محیط به عنوان یکی از اصلی ترین دلایل و عوامل ضایعات پس از برداشت و کاهش عمر انبار مانی بساری از میوه ها از جمله کیوی عنوان شده است . این هورمون باعث رسیدگی زود هنگام ، افزایش حساسیت به بیماری های قارچی و باکتریایی و کاهش عمر انبارمانی زرد الو میشود . به منظور بررسی اثر ذرات نانوجاذب اتیلن بر کاهش ضایعات انباری این میوه آزمایشی به صورت فاکتوریل با طرح پایه بلوکهای کامل تصادفی در ۴ تکرار با ۲ فاکتور بسته های گرانول نانوجاذب و دستگاه نانوجاذب در شرکت زیست پژوهان خاورمیانه اجرا شد .