سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: اولین همایش علمی دانشجویی علوم و فناوری رنگ

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

مهدی لقایی – دانشکده مندسی شیمی، گروه پلیمر، دانشگاه صنعتی اصفهان، اصفهان ، ایرا
روح الله باقری –

چکیده:

جایگیری بین لایه ای نانو ذرات O-MMT در رزین اکریلیک ترموپلاست حلالی به روش پلیمریزاسیون درجا انجام شد و فاصله بین لایه ای نانو ذرات O-MMT از ۲۴/۲ نانومتر به ۵/۳ نانومتر افزایش یافت . Tgنمونه برگزیده (B3)5/42 درجه سانتیگراد افزایش در مقایسه با نمونه شاهد نشان داد. ویسکوزیته نمونه های حاوی نانو ذرات در مقایسه با نمونه های بدون نانو ذرات افزایش یافت و درصد جامد در نمونه های حاوی O-MMT کاهش یافت، همچنین افزایش ۲ درصد نانو ذرات O-MMT باعث بهبود چشمگیر خواص سایشی، مقاومت در برابر آب و بنزین و سختی فیلم های رنگ ساخته شده از این نمونه ها شد. مقاومت سایشی رنگ حاصل از نمونه با کد B3( حاوی ۲ درصد وزنی O-MMT) بیش از ۲۰۰ درصد در مقایسه با نمونه شاهد تجاری افزایش یافت. نانو ذرات تاثیری بر چسبندگی رزین و رنگ حاصل نداشتند.