سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: ششمین کنفرانس بین المللی مدیریت

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

محسن علیزاده – دانشجوی دکتری مدیریت دولتی، دانشگاه علامه طباطبائی
محبوبه عرب – دانشجوی دکتری مدیریت دولتی، دانشگاه علامه طباطبائی

چکیده:

مهمترین عامل توسعه هر جامعه، افراد آن جامعه می باشند چرا که انسان هم هدف و هم ابزار توسعه است. این اهمیت و افر موجب شده تا کشورهای جهان و سازمانهای بین المللی توجه خاصی به امر توسعه انسانی داشته باشند و عوامل تاثیر گذار بر آن را شناسایی کنند. این تحقیق نیز با تاکید بر اهمیت توسعه انسانی برای رشد جوامع در جستجوی شناخت تاثیر شاخص های حکمرانی بر شاخص توسعه انسانی می باشد. تحلیل اطلاعات ۵۷ کشور که از طریق نمونه گیری تصادفی نظام مند انتخاب شده اند بیانگر تاثیر معنی دار کیفیت حکمرانی بر توسعه انسانی جوامع است. با درک و شناخت تاثیر حکمرانی بر توسعه انسانی نقش هر یک از حوزه های حکمرانی (دولت، بخش خصوصی و جامع مدنی) در توسعه انسانی مورد بحث قرار می گیرد.