سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: چهاردهمین کنفرانس مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

حسین محمدنژاد – دانشگاه علم و صنعت ایران
احمد کاظمی – دانشگاه علم و صنعت ایران
محمود فتوحی – دانشگاه صنعتی شریف
شهرام جدید – دانشگاه علم و صنعت ایران

چکیده:

این مقاله تاثیر خازن سری کنترل شده با تریستور را بر قابلیت اطمینان سیستم قدرت ارزیابی میکند. در این ارائه تاثیر TCSC بر سیستم قدرت شش شین RBTS بررسی میشود. برای انجام محاسبات، از مدل قابلیت اطمینان یک TCSC چند ماژولی استفاده شده است. به منظور محاسبه میزان بار قطع شده در زمان وقوع حادثه، از برنامه پخش بار و برای محاسبه شاخصهای قابلیت
اطمینان از دو معیار خاموشی کامل و خاموشی جزئی بهره گرفته شده است. در یک بررسی جامع ، قابلیت اطمینان سیستم نمونه، در حالتهایی که TCSC در خطوط مختلف بطور جداگانه نصب شده باشد، محاسبه و نتایج آن با حالت بدون نصبTCSC مقایسه شده است.