سال انتشار: ۱۳۷۸

محل انتشار: اولین کنفرانس زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

محمد غفوری – استادیار گروه زمین شناسی دانشگاه فردوسی مشهد
غلامرضا لشگری پور – استادیار گروه زمین شناسی دانشگاه سیستان و بلوچستان

چکیده:

خاکهای متورم شونده مشکلات زیادی درکارهای مختلف عمرانی بوجود میاورند تورم دراین نوع خاکها تحت شرایط بخصوصی انجام میگیرد ازجمله این شرایط شرایط محیطی مانند آب وهوا توپوگرافی منطقه ضخامت لایه خاک متورم شونده عمق آب زیرزمینی نفوذپذیری تاثیرگیاهان و شرایط فیزیکی ازقبیل وزن مخصوص خشک حدروانی و درصد رطوبت خاک می باشند دراین ماقله علاوه برمنشا ورفتارتورمی این نوع خاکها خصوصیات فیزیکی و رابطه آنها بایکدیگر و معیارهایی که بدین منظور ارایه شده برنامه کامپیوتری ارایه شده توسط پروفسور وایزمن و همکاران درسال ۱۹۹۳ بررسی و طرزاستفاده ازآن تشریح شده است این برنامه یک سیستم اطلاعاتی برای پی روی خاکهای متورم شونده بوده an expert system for foundations on expansive solils که شامل پنج قسمت ازقبیل بررسی محل پروژه پیش بینی فشارتورم براساس معیارهای تجربی و ازمایشات پیش بینی مقدارتورم درپیهای کم عمق و سطحی ملاحظات طراحی و فهرست منابع لازم برای بررسی فشار و درصد تورم می باشد استفاده ازاین نرم افزار ساده بوده و بایک کامپیوتر معمولی بعنوان مثال ۳۸۶ قابل اجرا می باشددراین نرم افزار روابط تجربی مختلف و همچنین مثالهای مختلف ارایه گردیده است