سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: همایش خاک، محیط زیست و توسعه پایدار

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

ملک حسین شهریاری – گروه مهندسی علوم خاک، دانشکده مهندسی آب وخاک، پردیس کشاورزی کرج، دانش
غلامرضا ثواقبی فیروزآبادی – گروه مهندسی علوم خاک، دانشکده مهندسی آب وخاک، پردیس کشاورزی کرج، دانش
داریوش مینایی تهرانی – آزمایشگاه تحقیقات زیستی، گروه زیست شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه شهی
فائزه کلانتری – آزمایشگاه تحقیقات زیستی، گروه زیست شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه شهی

چکیده:

کشور ایران یکی از مناطق مهم نفت خیز جهان میباشد. در مناطقی از ایران که استخراج نفت انجام میشود، همواره خطر آلودگی خاک به نفت خام و مشتقات آن وجود دارد. آلودگی خاک به نفت سبب آسیب به محیط زیست و اکوسیستم میشود. همچنین آلودگی نفتی میتواند توسط آب باران و آبهای زیرزمینی به نقاط دیگر منتقل شود. انتقال آلودگی به زمینهای کشاورزی سبب تاثیر بر محصولات کشاورزی شده و همچنین سبب آسیب به میکروارگانیسمها و بذر گیاهانی میشود که به صورت ذاتی در خاک وجود دارند. آسیب آلودگی بر گیاه میتواند سببب تاثیر در جوانه زدن، تعداد جوانه ها، اندامهای هوایی و ریشه گیاه شود. برخی مطالعات نشان داده است که جوانه زنی بذرهای آفتابگردان، ذرت، گندم ، جو، لوبیا، کاهو و شبدر در خاکهای آلوده به نفت نسبت به خاک شاهد کاهش پیدا کرد و بیشترین کاهش نیز در غلظتهای بالای آلودگی نفت گزارش گردید. گیاهانی که در معرض غلظتهای قابل تحمل آلاینده های نفتی قرار می گیرند علایمی همچون کلروسیس برگها، دهیدراسیون گیاه، رشد کند و مرگ را در طول فصل رشد از خود نشان می دهند. نفت خام سبک که در مناطقی از غرب و جنوب کشور استخراج میشود یکی از مهمترین آلاینده های خاک میباشد. در نفت خام سبک مقدار هیدروکربنهایی فرار و سبک که برای موجودات سمیت زیادی دارند فراوان است. در نتیجه وارد شدن نفت سبک در خاک به علت حضور مقادیر فراوان ترکیبات سمی، میتواند در شروع آلودگی صدمات زیادی به جمعیت میکروبی و گیاهی خاک وارد نماید. در این تحقیق تاثیرغلظتهای مختلف نفت خام سبک استخراج شده از ناحیه سرکان در غرب ایران بر رشد گیاه یونجه مورد مطالعه قرار گرفت.