سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: هفتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

علیرضا زاده بافقی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی عمران- مهندسی محیط زیست، دانشکده عمران
امیر تائبی – دانشیار، دانشکده عمران، دانشگاه صنعتی اصفهان، اصفهان
مجید افیونی – دانشیار، دانشکده کشاورزی، دانشگاه صنعتی اصفهان، اصفهان

چکیده:

زوال طبیعی سیانور، یکی از قدیمی ترین روش هایی است که برای تصفیه سیانور موجود ر فاضلاب صنایع استفاده شده است که نتیجه آنکاهش غلظت این آلاینده در سیستم های محیطی می باشد. در صنایع معدنی استخراج طلا، معمولا دوغاب حاوی سیانور در برکه باطله رها شده و در اثر گذشت زمان غلظت سیانور کاهش می یابد. هدف از این تحقیق، مطالعه روی میزان اثر آن دسته از پارامترهای موثر در امر زوال طبیعی سیانور در برکه های باطله است که بتوان آنها را به راحتی در طراحی یا بهره بردرای برای رسیدن به شرایط بهینه تغییر داد. برای اهداف این تحقیق آزمایشاتی به صورت طرح آماری فاکتوریل با به کارگیری چهار متغیر: زمان، نسبت سطح به عمق برکه، خاک ورزی و غلظت سیانور در ۳ تکرار انجام شد. در این تحقیق با در نظر گرفتن ۴ سطح برای تغییر زمان، ۳ سطح برای متغیر نسبت سطح به عمق، دو سطح خاکورزی، ۲ سطح آلودگی اولیه، و ۳ تکرار، تعداد ۱۴۴ نمونه خاک مورد آزمایش قرار گرفت. نتایج این تحقیق نشان داد که با عمل خاک ورزی (زیرورو کردن) دوره ای بر روی سطح خاک، سرعت فرایند زوال طبیعی سیانور به طور قابل ملاحظه ای افزایش می یابد. از دیگر عوامل موثر در افزایش سرعت زوال نسبت سطح به عمق برکه است به طوریکه مشاهده شد با افزایش آن، سرعت فرار سیانور از سطح برکه افزایش یافته و نتیجه آن کاهش غلظت سیانور در باطله ها است.