سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: پانزدهمین همایش انجمن بلورشناسی و کانی شناسی ایران

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

محمد اخوان قالیباف – آزمایشگاه کانی شناسی و تجزیه عنصری پژوهشکده مناطق خشک و بیابانی دانشگاه یزد،
صدیقه المدرسی – آزمایشگاه شیمی آموزشوپرورش ناحیه دو شهر یزد

چکیده:

در مرز مشترک ورقه های زمین شناسی یکصد هزارم یزد و خضرآباد با سازندهای دولومیتی سلطانیه این مطالعه انجام ش. در این ناحیه از واحد ژئومرفولوژی کوهستان و در جهت شیب های شمالی از محل توسعه خزه و گلسنگ ها از خاک و سنگ بستر ان نمونه برداری شد. از نمونه ها پس از انتقال به آزمایگاه بروش فلوئورسنسی اشعیه ایکس (XRF) و آنالیز حرارتی (DTA&TG) آزمایش بعمل آمد. نتایج بدست آمده نشان می دهد که در روند خاکسازی خزه و گلسنگ ها با کاهش شدید کربناتهای کلسیم و منیزیم و افزایش کربن آلی در خاک همراه است. این تأثیر خزه ها و گلسنگ ها از سویی با هوازدگی شیمیایی سنگهای آهکی و دولومیتی همراه بوده و از سویی دیگر با افزایش کربن آلی در خاک زمینه استقرار گیاهان عالی و حفاظت از حوضه های آبریز را در اراضی خشک ایران مرکزی فراهم نموده است.