سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: ششمین همایش بین المللی سواحل، بنادر و سازه های دریایی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

وحیدرضا اوحدی – دانشیار دانشکده مهندسی دانشگاه بوعلی سینا
هما شفیعی – دانشجوی کارشناسی ارشد عمران مکانیک خاک و پی، دانشگاه بوعلی سینا

چکیده:

فرایند اندرکنش میان خاک – فونداسیون در سازه های دریایی سبب بروز آسیب در این سازه ها می گردد . بسیاری از خوردگی های ایجاد شده در سازه های بتنی و فلزی حاشیه خلیج فارس متاثر از تغییر شرایط در خصوصیات آب حفره ای خاک مجاور سازه می باشد. به دلیل اهمیت و نقش اساسی ذرات خاک در این پدیده نیاز به تحقیق بر اهمیت و نقش ذرات خاک دراین پدیده می باشد . مشخصه های شیمیایی خاک در کنار کانی شناسی خاک از عوامل اصلی کنترل کننده نقش ذرات خاک در این اندرکنش می باشند . روش های متعددی جهت مانیتورینگ تغییرات آب حفره ای وجود دارد که از جمله ی این روش ها می توان به تخمین ،pH آنالیز آب حفره ای با استفاده از دستگاه جذب اتمی و متدهای تیتراسیون اشاره نمود، با این وجود توجه اندکی به استفاده از مانیتورینگ EC جهت تخمین تغییرات آب حفر ه ای معطوف شده است. در این مقاله اثر مشخصات آب حفره ای بر تغییرات هدایت الکتریکی در خاک های رسی مورد بررسی قرار گرفته است . در این راستا تاثیر تغییرات pH (شرایط اسیدی و بازی )، نسبت S:W و اثر کاتیون ها و آنیون های مختلف بر تغییرات هدایت الکتریکی خا ک ها مورد بررسی قرار گرفته است . با تو جه به این تحقیق مشخص شده است که درحالیکه بیشتر روش های تحقیق بر مشخصه های آب حفره ای مانند اندازه گیری pH قادر به نشان دادن حداقل تغییرات آب حفره ای نمی باشند، اندازه گیری EC دارای این مزیت بزرگ است که توانایی مانیتورینگ حداقل تغییرات آب حفر های را دارا میباشد..