سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: اولین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و انجمن ریخته گری ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

سعید نوروزی – گروه صنایع شهید محلاتی صنایع شهید جهان آرا
رضا روستایی – گروه صنایع شهید محلاتی صنایع شهید جهان آرا
حمیدرضا عدل گستر – گروه صنایع شهید محلاتی صنایع شهید جهان آرا

چکیده:

از ریخته گری دقیق برای تولید پره های توربین ازجنس سوپر آلیاژ پایه کبالت استفاده می شود. پارگی گرم یکی از عیوب متداولی است که موجب اسقاط قطعات تولیدی به این روش می شود. در این روشاز قالب سرامیکی برای ریخته گری استفاده می شود. فاکتورهای زیادی بر ایجاد پارگی گرم در قطعات ریختگی موثر هستند که یکی از آنها استحکام قالب سرامیکی و مقاومت آن در برابر انقباض ازاد قطعهمی باشد. دراین تحقیق تاثیر استحکام قالب و همچنین اندازه دانه سطحی بر احتمال ایجاد پارگی گرم مورد بررسی قرار گرفته است. همچنین برای بررسی مورفولوژی سطح شکست از میکروسکوپ الکترونیاستفاده گردیده است. نتایج به دست آمده نشان می دهد که افزایش استحکام قالب و اندازه دانه سطحی احتمال ایجاد پارگی گرم را افزایش می دهند. همچنین تصاویر سطح شکست نشان دهنده ماهیت بیندندریتی پارگی گرم می باشد