سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: یازدهمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

سعید نوروزی – دانشگاه تهران، گروه متالورژی و مواد، گروه صنایع شهید محلاتی، صنایع ش
رضا روستایی – گروه صنایع شهید محلاتی، صنایع شهید جهان آرا
حمیدرضا عدل گستر – گروه صنایع شهید محلاتی، صنایع شهید جهان آرا

چکیده:

از ریخته گری دقیق برای تولید پره های توربین از جنس سوپر آلیاژ پایه کبالت استفاده می شود. پارگی گرم یکی از عیوب متداولی است که موجب اقساط قطعات تولیدی به این روش می شود. در این روش از قالب سرامیکی برای ریخته گری استفاده می شود. فاکتورهای زیادی بر ایجاد پارگی گرم در قطعات ریختگی موثر هستند که یکی از آنها استحکام قالب سرامیکی و مقاومت آن در برابر انقباض ازاد قطعه می باشد. در این تحقیق تاثیر استحکام قالب و همچنین اندازه دانه سطحی بر احتمال ایجاد پارگی گرم مورد بررسی قرار گرفته است. همچنین برای بررسی مورفولوژی سطح شکست از میکروسکوپ الکترونی استفاده گردیده است. نتایج بدست آمده نشان می دهد که افزایش استحکام قالب و اندازه دانه سطحی احتمال ایجاد پارگی گرم را افزایش می دهند. همچنین تصاویر سطح شکست نشان دهنده ماهیت بین دنریتی پارگی گرم می باشد.