سال انتشار: ۱۳۷۳

محل انتشار: چهارمین کنفرانس سراسری شبکه های توزیع نیروی برق

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

جواد ساعی – شرکت مشانیر
پیروز برخوردار – شرکت مشانیر
نصرت اله هاشمی – شرکت مشانیر

چکیده:

تکامل شبکه های برق در سطوح توزیع، فوق توزیع و انتقال و پست های مربوط بستگی به عوامل مختلف بویژه رشد بار دارد. معمولا هنگام طراحی پست ها رشد بار صنعتی، خانگی، تجاری و غیره که مربوط به آن پست می باشد تعیین و نسبت به اهمیت و قابلیت اعتماد مورد نیاز (Reliability) ظرفیت و آرایش پست مشخص می گردد. بنابراین در هنگام طراحی ذخیره ظرفیت پست ها را رشد بار و قابلیت اعتماد در طول عمر پست تعیین می نماید. اکنون با گذشت زمان جا دارد که نگاه مجددی به ظرفیت تعیین شده پست ها در گذشته بیفکنیم تا تجربه ای برای طرح های آینده بیندوزیم. در این مقاله ضمن پرداختن به بازنگری در انتخاب ظرفیت پست های فوق توزیع نتایج حاصل با تجربیات سایر کشورها مورد مقایسه قرار می گیرد.