سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: سومین کنفرانس ملی خلاء

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

افسانه احمدی – پژوهشکده علوم هسته ای ، پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای
احسان اله ضیایی – پژوهشکده علوم هسته ای ، پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای
سیدحسین مزیدی – پژوهشکده علوم هسته ای ، پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای
جلال ولی زاده – پژوهشکده علوم هسته ای ، پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای

چکیده:

با توجه به اهمیت آنالیز ایزوتوپی در علوم و تحقیقات هسته ای و نقش طیف سنج جرمی به عنوان یک دستگاه حساس و دقیق برای انجام این آنالیز ، با اندازه گیری نسبت ایزوتوپی بور به شرح چگونگی کاربرد خلا در مراحل مختلف آزمایش پرداخته شد. پارامترهای موثر در اندازه گیریها نظیر مقدار نمونه، دمای فیلامانهای تبخیر و یونش و آهنگ افزایش دما مورد بررسی قرار گرفت و مقدار بهینه هر کدام تعیین گردید.اندازه گیریهای انجام شده نشان دادکه با انتخاب مناسب این پارامترها می توان نسبت ایزوتوپی بور را با دقتی برابر ۰٫۲ درصد و با قدرت تفکیکی حدود ۴۰۰ بااین طیف سنج اندازه گیری کرد.