سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: سیزدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

رمضانعلی مهدوی نژاد – استادیار، گروه مهندسی مکانیک، دانشگاه تهران، دانشکده فنی، گروه مهن

چکیده:

ماشینکاری فولاد در سرعتهای بالا باعث ایجاد دمای برش بالا میشود که علاوه بر کاهش عمر ابزار باعث خرابی کیفیت قطعه کار نیز میگردد . مایعات خنک کاری سنتی در کنترل دماهای برش بالا ناتوان هستند . برای کنترل دمای برش، روش جدیدی با عنوان خنک کاری فوق سرد معرفی شده است . در این مقاله نقش مثبت خنک کاری فوق سرد بوسیله جت نیتروژن مایع در ماشینکاری چهار نوع فولاد صنعتی AISI 1060 ، AISI 414، AISI 1040 ، AISI E4340C با استفاده از معیارهای سایش ابزار، دقت ماشینکاری، صافی سطح و دمای متوسط سطح مشترک ابزار ‐ براده بررسی شده است . نتایج بدست آمده از آزمایشات باماشینکاری بدون خنک کاری و خنک کاری با محلول روغن مقایسه شده است . مقایسه نشان میدهد که خنک کاری فوق سرد تاثیر عمده بر عمر ابزار و صافی سطح و دقت ابعادی دارد که مهمترین دلیل آن کاهش شدید دمای سطح مشترک ابزار – براده میباشد .