سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: هشتمین کنگره ملی خوردگی ایران

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

سیدمهدی زهرائی – استادیار گروه عمران دانشکده فنی دانشگاه تهران و مرکز تحقیقات ساختما

چکیده:

اگر چه مطالعات آزمایشی در گذشته نشان داده شده است که شکل پذیری سازه ای فولاد در بارگذاری یکطرفه چندان در اثر خوردگی کاهش نمی یابد، هنوز مشخص نشده که آیا اعضای فولادی زنگ زده قادرند تا رفتار شکل پذیر پایدار در بارگذاری چرخه ای که برای مقابله با زلزله لازم است را داشته باشند . جهت بررسی عملی در این مقاله ، قطعات فولادی زنگ زده از یک پل فولادی قدیمی در معرض سیکل های متعدد بارگذاری خ مشی قرار گرفتند . نتایج آزمایشات انجام شده در این تحقیق نشان دادند گرچه رفتار هسترزیس پایدار مشابه با منحنی مربوط به نمونه های فولادی زنگ نزده به دست می آید، لیکن ترک خوردگی و شکست زودرس در بارگذاری های رفت و برگ شتی با تغییر شکل های زیادی رخ می دهد، مسئله ای که در حالت بارگذاری یکطرفه اتفاق نمی افتد . در واقع ناصافی های سطح زنگ زده فولاد موجب شروع زودتر ترکها و گسترش آنها به تمامی مقطع عضو فولاد می شوند