سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: ششمین کنفرانس بین المللی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

رضا رهگذار – استادیار بخش مهندسی عمران دانشگاه شهید باهنر کرمان
حامد صفاری – استادیار بخش مهندسی عمران دانشگاه شهید باهنر کرمان
علیرضا جهانگرد – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده:

در بسیاری از قابهای ساختمانی فلزی مهاربندی شده، جهت کاهش تنشهای ناشی از ممان مثبت درتیرها ، از سقفهای مرکب استفاده می شود . از این عملکرد معمو ً لا در ناحیه ممان منفی صرفنظر میگردد لیکن در صورتیکه دال بتنی یکپارچه اجرا شود، علاوه بر عملکرد بصورت یک دیافراگم صلب، می تواند بر رفتار سازه ای قاب مرکب از قبیل : سختی الاستیک، مقاومت نهایی و شکل پذیری موثر باشد . در این مقاله تاثیر دال بتنی بر سختی جانبی، مقاومت نهایی و شکل پذیری پنج قاب مرکب مهاربندی نشده در مقابل بارهای جانبی استاتیکی افزایشی مورد بررسی قرار گرفته است . این قاب ها با استفاده از نرم افزار مدلسازی و نتایج با سایر مراجع مقایسه شده ا ست. مقایسه عملکرد قاب فولادی و قاب مرکب (بتنفولاد ) نشان ( ANSYS) داده است که اگرچه عملکرد مرکب بتن و فولاد سختی جانبی الاستیک قاب را حدود ١٥ تا ٢٠ درصد افزایش می دهد اما شکل پذیری سازه را کاهش می بخشد و در مقاومت نهایی قاب تاثیری نمی گذارد.