سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: سومین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

یونس نیازی – استادیار دانشکده مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد
احسان جمشیدی – دانشجوی کارشناسی ارشد راه و ترابری دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده:

از آنجا که تغییر شکل دائم روسازی های آسفالتی که به صورت شیار شدگی ظاهر می شود یکی از مهمترین خرابی های آسفالت می باشد، انجام تحقیقات به منظور ارائه راهکارهای مناسب برای کاهش خرابی های ناشی از آن امری مهم به نظر می رسد. بخش عمده حجمی و وزنی روسازی های آسفالتی را مصالح سنگی تشکیل می دهد و خصوصیات مصالح سنگی تاثیر مهمی بر عملکرد روسازی داردو دانه بندی مصالح سنگی یکی از مهمترین خصوصیات تاثیر گذار مصالح سنگی بر تغییر شکل دائم مخلوط های آسفالتی گرم می باشد. در این مقاله تاثیر تغییرات منحنی دانه بندی مصالح سنگی بر تغییر شکل دائم روسازی آسفالتی گرم مورد بررسی قرار گرفته و در خاتمه محدوده بین حدود مجاز دانه بندی ارائه شده بر طرح مخلوط آسفالت که کمترین و بیشترین میزان تغییر شکل دائم را دارند تعیین شده است.