سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دوازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مجید منافیان رضایی عصر – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی نساجی دانشگاه گیلان
علی صدر ممتازی – استادیار گروه عمران دانشکده فنی دانشگاه گیلان
اکبر خداپرست حقی – استاد گروه نساجی دانشکده فنی دانشگاه گیلان

چکیده:

تجزیه و تحلیل رگرسیون قسمتی اصلی از روشهای آماری است که در ارتباط با فرمول بندی مدل های ریاضی است، مدلهایی که تعیین کننده شکل روابط بین متغیرهاست. در این مقاله نمونه های بتنی حاوی الیاف پلی پروپیلن و دانه های EPS ساخته می شود. نمونه ها کاملا مشابه هم هستند و فقط مقدار الیاف PP و مقدار دانه های EPS تغییر می کند. یک مدل رگرسیونی برای تعیین ارتباط بین مقاومت فشاری بتن و دو فاکتور متغیر بدست می آید و درستی آن تایید می شود. رابطه بین مقاومت فشاری و چگالی این نوع بتن خطی و رابطه بین مقاومت بتن و درصد الیاف پلی پروپیلن غیر خطی است.