سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: سومین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محمدامیر نجفقلی پور حقیقی – دنشجوی کارشناسی ارشد عمران- سازه، دانشکده مهندسی دانشگاه شیراز
امیر رضا رجبی – دانشجوی کارشناسی ارشد عمران- سازه، دانشکده مهندسی دانشگاه شیراز
محمود رضا ماهری – استاد بخش راه و ساختمان، دانشکده مهندسی دانشگاه شیراز

چکیده:

یکی از مشکلات اجرایی در دیوارهای آجری، عدم پر شدن درزهای قائم این دیوارها، توسط ملات می باشد. ملاحظه می شود که عمده درزهای قائم دیوارهای آجری موجود در کشور ما، به دلیل سهولت اجرا و عدم دقت سازنده، خالی از ملات باقی می مانند. تا کنون جهت تعیین تاثیر این ضعف اجرایی بر روی مقاومت دیوارهای آجری، فعالیتی جدی انجام نشده است. برای این منظور اقدام به ساخت تعدادی دیوار آجری با مصالح و ابعاد مشخص کردیم که گروهی از آنها جهت آزمایش برش درون صفحه و گروهی دیگر جهت آزمایش خمش خارج از صفحه تهیه شده بودند. از آنجا که فعالیت ما یک فرایند مقایسه ای است، نمونه های تهیه شده برای شده برای آزمایش از نظر ابعاد و مصالح کاملا مشابه بودند و تنها تفاوت آنها در این بود که در تعدادی درزهای قائم با ملات کاملا پر شده بودند، اما در بقیه درزهای قائم کاملا خالی از ملات بودند. آنگاه نمونه های موجود را در شرایط کاملا مشابه، تحت آزمایش برش درون صفحه و خمش خارج از صفحه به صورت بار افزون ( push over) قرار دادیم و نمودار نیرو – جابجایی و باز نهایی را برای هر کدام از نمونه ها بدست آورده و با هم مقایسه کردیم. در این مقاله به شرح آزمایشهای انجام شده و نتایج حاصل از آنها می پردازیم.