سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دومین کنفرانس مهندسی معدن ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

رضا الوان دارستانی – دارای مدرک کارشناسی ارشد استخراج معدن، کارشناس شرکت نوین معدن
پیمان افضل – دانشجوی دکتری زمین شناسی اقتصادی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تح
عباس پرورش – استادیار گروه مهندسی معدن، دانشکده تحصیلات تکمیلی، دانشگاه آزاد اسل
کامران گشتاسبی – استادیار بخش مهندسی معدن، دانشگاه تربیت مدرس

چکیده:

از مهمترین پارامترها در اکتشاف، طراحی و ایمنی معادن سنگ تزیینی پارامترهای ژئومکانیکی می باشند. در این میان نقش شکستگی ها به خصوص نقش درز ه ها بسیار حایز اهمیت میباشد، زیرا اینها می توانند به صورت عوامل مثبت، در صورت مطالعه بر روی آنها، و منفی، در صورت عدم مطالعه بر روی آنها، در این معادن عمل نمایند. در این نوشتار سعی شد هاست که با انجام درزه برداری از ۱۱ ایستگاه در معدن گرانیت دیوچال در کلاردشت و بررسی پارامترهای حاصل از آن مناسبترین ابعاد برای پله های استخراجی این معدن بدست آید. نخست در مورد درز ه ها در معدن موردنظر صحبت شده و پارامترهای مختلف درزه داری در این معدن مورد بررسی های آماری قرار گرفته اند. همچنین با ترسیم استرویونت و نمودارهای گل سرخی این امر مشخص شد که سه دسته درزه اصلی در این معدن وجود دارد که یکی از آنها عمود بر شیب توپوگرافی منطقه معدنی عمل نموده و می تواند به عنوان یک عامل مثبت در طراحی پله های استخراجی در این معدن عمل نماید. در نهایت بر اساس مطالعات صورت گرفته و با استفاده از دسته درزه مزبور ارتفاع و عرض پله های استخراجی و بهترین جهت استخراج در این معدن مورد محاسبه قرار گرفته اند