سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: هشتمین همایش انجمن هوافضای ایران

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

عباس سیفی پور – سازمان صنایع دفاع ، دانشجوی کارشناسی ارشد مهمات
عبدالمجید دهقان نیری – کارشناس مهندسی شیمی ، سازمان صنایع دفاع

چکیده:

خرجهای یکپایه حدود ۹۸ درصد نیتروسلولز در ترکیب خود دارند که میزان ازت موجود در آنها حدود ۱۲ الی ۵/۱۳ درصد می‌باشد. با تغییر ازت، نرخ سوزش باروت تغییر می‌کند که تاثیر بسزائی در رفتار بالستیکی آن دارد. در این مقاله به بررسی تاثیر درصد ازت بر بالستیک داخلی یک گلوله ثاقب ۱۰۰ میلیمتری پرداخته شده است. به این منظور از کد شبیه‌ساز بالستیک داخلی IBGTM استفاده شده است. با استفاده از این کد، تغییر در منحنی‌های فشار-مکان و سرعت-مکان گلوله ثاقب ۱۰۰ میلیمتری با تغییر در میزان ازت باروت یکپایه مورد استفاده در آن، بررسی گردیده است. نتایج نشان می‌دهند که با افزایش جزئی درصد ازت، افزایش قابل ملاحظه‌ای در فشار گلوله ایجاد می‌شود.