سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: هفتمین سمینار ملی مهندسی سطح و عملیات حرارتی

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

حامد عسگری – دانشکده مهندسی مواد، دانشگاه صنعتی اصفهان
محمد رضا طرقی نژاد – دانشکده مهندسی مواد، دانشگاه صنعتی اصفهان
محمد علی گلعذار – دانشکده مهندسی مواد، دانشگاه صنعتی اصفهان
سید مرتضی نوابی – مجتمع فولاد مبارکه

چکیده:

در این پژوهش اثرات افزایش درصد سرب حمام گالوانیزه در محدوده ۰/۰۱تا ۰/۱۱درصد وزنی بر بافت و رفتار خوردگی ورق های گالوانیزه تولیدی شرکت فولاد مبارکه ارزیابی شد . همچنین به منظور مطالعه اثرات عملیات نورد پوسته ای بر بافت و رفتار خوردگی این ورق ها، دو نمونه گالوانیزه نورد پوسته ای شده با درصد وزنی ۰/۰۴۵ و ۰/۰۶۵ سرب مورد بررسی قرار گرفت . بافت پوشش با استفاده از روش تفرق اشعه ایکس و رفتار خوردگی پوشش با استفاده از آزمون پلا ریزاسیون تافل تعیین شد . نتایج نشان داد که افزایش درصد سرب حمام گالوانیزه شدت نسبی مولفه بافت صفحه قاعده (۰۰٫۲) پوشش را کاهش داده و در مقابل باعث افزایش چگالی جریان خوردگی شده است . با بررسی اثرات نورد پوسته ای بر ورق های گالوانیزه مشخص شد که در این حالت شدت نسبی مولفه بافت صفحات قاعده (۰۰٫۲) و مقاومت خوردگی پوشش، در مقایسه با نمونه های نورد نشده، کاهش یافته است.