سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: اولین همایش ملی پدافند غیر عامل در علوم دریایی
تعداد صفحات: ۱
نویسنده(ها):
سیدسیامک بهزادفر – دانشگاه پیام نور
مهدی جوانمرد – دانشگاه پیام نور

چکیده:
دزدی دریایی جرم و جنایت سازمان یافته علیه بشریت است و از زمانی که بازرگانان از طریق اقیانوس ها به تجارت میپرداختند وجود داشته است. در حال حاضر می توان از آن به عنوان جرمی چند میلیون دلاری یاد نمود که تاثیر گذار بر اقتصاد جهانی است و همچنین می تواند بر شیلات، تجارت منطقه ای و صنعت نفت در بسیاری از موارد تاثیر گذار باشد. این مقاله به ارائه یک نمای کلی از مشکلاتی که توسط دزدان دریایی بوجود می آید پرداخته و موفقیت مبارزه با پدیده دزدی دریایی را در مشارکت جهانی می داند. همچنین اشاره ای بهشناسایی علل ریشه ای توسعه برنامه های توانبخشی موثر چاره اندیشی جهانی برای راه حل های جامع و تطبیقی مناسب تعادل بین تلاش های سیاسی و نظامی همکاری های بین المللی و تلاش بر مبارزه با شبکه های دزدی دریایی وتوسعه یک سیستم روشن پیگرد قانونی با مکانیسم های مناسب برای اطمینان از اجرای موثر مقررات دارد.