سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: هشتمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

سعید نوذری – دانشکده مهندسی شیمی، دانشگاه صنعتی امیرکبیر ( پلی تکنیک تهران
حمید مدرس – دانشکده مهندسی شیمی، دانشگاه صنعتی امیرکبیر ( پلی تکنیک تهران
علی الیاسی – پژوهشکده صنایع شیمیایی، سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران

چکیده:

ویسکوزیته محلولهای تک فازی آبی پلی ( اتیلن گلایکول ) و نمک اندازه گیری شده است . نمونه های پلی ( اتیلن گلایکول ) با میانگین جرم مولکولی ۰۰۰۲، ۰۰۰۵۱ و نمک K3PO4 استفاده شده است . در بررسی های به عمل آمده، تغییرات غلظت اجزاء پلیمر و نمک مورد بررسی قرار گرفت و در هر مورد نسبت وزنی دو جزء دیگر ثابت اختیار شد . به منظور ارزیابی مقادیر ویسکوزیته، معادله ای پیشنهاد شده که تاثیر غلظت و دما را در نظر می گیرد . تغییرات ویسکوزیته محاسبه شده در انطباق خوب با داده های تجربی هستند .