سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دومین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و انجمن ریخته گری ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

مجید پورانوری – دانشجوی دکترای مهندسی مواد، دانشکده علم و مهندسی‌ مواد، دانشگاه صن
علی اکبر اکرامی – استاد، دانشکده علم و مهندسی‌ مواد، دانشگاه صنعتی شریف
امیرحسین کوکبی – استاد، دانشکده علم و مهندسی‌ مواد، دانشگاه صنعتی شریف

چکیده:

در این مقاله تاثیر دمای اتصال دهی بر ریزساختار اتصال TLP سوپرآلیاژ پایه نیکل GTD-111 بررسی شده است. عملیات اتصال دهی در دماهای ۱۱۰۰، ۱۱۵۰ و Cº۱۱۸۰ در زمان های مختلف انجام شد و ریزساختار محل اتصال بوسیله ی میکروسکوپ نوری و الکترونی روبشی بررسی و رفتار انجمادی در دماهای مختلف بررسی و تحلیل شد. ماهیت ساختار یوتکتیکی حاصل از انجماد غیرهمدما در مرکز اتصال با دما تغییر می‌کند. در دمای١١٠٠ و Cº١۱۵۰‏، ریزسختار منطقه‌ی انجماد غیرهمدما متشکل از یوتکتیک نیکل بوراید و فاز گامای غنی از نیکل می‌باشد. با افزایش دمای اتصال‌دهی به C°١١٨٠ مذاب باقی‌مانده در مرکز اتصال حین سرد شدن به یوتکتیکγ- γ و کروم بوراید تبدیل می‌شود. نتایج این پژوهش نشان داد که یک دمای بحرانی برای دستیابی به حداقل زمان لازم برای انجماد همدما و در نتیجه یک اتصال عاری از ساختار یوتکتیکی وجود دارد