سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: دهمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مریم محبی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی مواد دانشگاه فردوسی مشهد
علی حائریان اردکانی – استادگروه مواد دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده:

هدف بیشتر روشهای نوین متالورژی پودر بالا بردن خواص مکانیکی محصول تف جوشی شده با استفاده از انواع پودرها از طریق بهره گیری از شرایط بهینه تولید است دراین پژوهش تاثیر دمای تف جوشی بر روی خواص مکانیکی استاتیکی و دینامیکی پودری پیش الیاژی Astalioy CrM با ترکیب شیمیایی Fe-3%Cr-0.5%Mo و مخلوط شده با ۰/۵% کربن بررسی شده است با افزایش دمای تف جوشی ۳۳% افزایش در استحکام کششی، ۱۹% افزایش در استحکام تسلیم و ۸۳% افزایش در انرژی ضربه مشاهده می شود. این نتایج حاکی از آن است که تف جوشی در دمای بالا نه تنها استحکام قطعات را افزایش میدهد بلکه چقرمگی را نیز بهبود می بخشد این امر ناشی از تشکیل گلوگاههای بزرگتر افزایش چگالی و کروی شدن بیشتر حفرات است.