سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: دهمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

حمیدرضا شهرکی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب
ایوب حلوایی – دانشیار دانشکده مهندسی متالورژی و مواد دانشکده فنی دانشگاه تهران
حسین رضاعباسی – کارشناسی ارشد دانشکده مهندسی متالورژی و مواد

چکیده:

هدف از این تحقیق بررسی اثر دمای تلقیح و مقدارماده جوانه زا برعمق تبرید و خواص مکانیکی درچدن خاکستری تبرید شده با مبرد چدنی می باشد. مقدار فروسیلیسیم ۰/۱ ، ۰/۲ ، ۰/۳ ، ۰/۴ درصد وزنی مذاب بعنوان جوانه زا و در دماهای تلقیح ۱۳۵۰، ۱۴۰۰، ۱۴۵۰ ، ۱۵۰۰ درجه سانتی گراد استفاده شد. بررسی های انجام گرفته نشان داد که با افزایش مقدار ماده جوانه زا، عمق تبرید و سختی کاهش می یابد ولی انرژی ضربه افزایش می یابد. همچنین با افزایش دمای تلقیح عمق تبرید و سختی افزایش و انرژی ضربه کاهش می یابد.